Utredningar och utvärderingar

Utredningar

Riksidrottsförbundet: Rekrytering till styrelser i ett genus- och etnisk perspektiv

Riksidrottsförbundet: Elitidrott och etnisk mångfald

Centrum för idrottsforskning: Etnisk mångfald och idrott

Myndigheten för civilsamhälles- och ungdomsfrågor (fd Ungdomsstyrelsen): Röster om sexuella kränkningar och övergrepp i föreningar, se rapport här.

3 bildspel om sexuella övergrepp i föreningslivet. Att utsättas för, Att utsätta andra, Att hantera. Producerat tillsammans med Frans Oddner.

 

Utvärderingar

MINE – normer och arbetsplatskultur (Vi+Dom=Oss). Europeiska socialfonden. Vill du ladda ner utvärderingen så finns den i pdf här

Liquid – fritidsverksamhet för hbtq ungdomar, se pdf här