Föreläsningar

Exempel på föreläsningar:

Fostran till manlighet. Hur fostras pojkar till män? Med utgångspunkt i idrottens värld beskrivs budskap och normer som påverkar män i alla åldrar.

Normens normer. Vad är en norm? Hur påverkar den individer och arbetsplatser? Här beskrivs normkritiskt förhållningssätt som är en grund för förändring.

Ledarskap och genus. Varför präglas ledningsgrupper ofta av en grabbig kultur? Kan man förändra det?

Mångfald och integration. Vad är egentligen mångfald? Och vad innebär integration? Kritiska analyser och konkreta förslag till förändringsarbete, ledarskap och organisationsutveckling.