Föreläsningar

Exempel på föreläsningar:

Poliskultur och arbetsmiljö och ledarskap. Hur uppfattas den egna arbetsplatsen av medarbetare och chefer? Hur kan utvecklingsarbete gå till ? Vad är utmaningar för chefer?

Kön och makt i arbetslivet. Hur ”skapas” kön på arbetsplatsen? Och vilken roll får det för relationer, konflikter och ledning av verksamheten? 

Problematisk maskulinitet. Om mäns privilegier och om könsordning. 

Mångfald och integration. Vad är egentligen mångfald? Och vad innebär integration? Kritiska analyser och konkreta förslag till förändringsarbete, ledarskap och organisationsutveckling.