Föreläsningar

Exempel på föreläsningar:

Fostran till manlighet. Hur fostras pojkar till män? Med utgångspunkt i idrottens värld beskrivs budskap och normer, och dess effekter,  som påverkar män i alla åldrar.

Kön och makt i arbetslivet. Hur skapas kön på arbetsplatsen? Och vilken roll får det för relationer, konflikter och ledning av verksamheten? 

Problematisk maskulinitet. En föreläsning om mäns privilegier och om könsordning. 

Mångfald och integration. Vad är egentligen mångfald? Och vad innebär integration? Kritiska analyser och konkreta förslag till förändringsarbete, ledarskap och organisationsutveckling.