Handledning

Jag kan erbjuda handledning för att genomföra egna undersökningar, rapporter eller organisationsförändringar. Mitt mål med handledning är att kunskap, medvetenhet och insikter förvärvas av, stannar kvar och fortsätter utvecklas hos personal och organisationen.

 

Exempel på handledning

Fritid Malmö: tillsammans med Lars Lagergren. Där arbetade vi med personal inom LSS för att utveckla tanke och praktik i verksamheten med utgångspunkt från fritid. Detta innebar sju träffar som avslutades med att personal presenterade egna utvecklingsarbeten.

RFSL: HBTQ ungdomar och idrott. Vetenskaplig handledare för rapporten.

MINE: en organisation som arbetar för ökad mångfald i arbetslivet. I samband med uppdraget som utvärderare så hade jag också en roll som handledare, ställa kritiska frågor, ge förslag och leda internt seminarium om vardagsrasism