Handledning

Hur ska vi gå vidare? I samband med föreläsningar, seminarier får jag ofta den frågan. Jag erbjuder därför handledning för chefer, ledningsgrupper och medarbetare som vill arbeta med förändring av verksamheten, särskilt med fokus på frågor om jämställdhet, kön och makt. Handledningen sker över tid och kan ges individuellt och i grupp. Upplägg anpassas efter uppdragsgivarens behov. Min erfarenhet är att handledningen bör omfatta minst tre tillfällen och vara över fyra månader.